woensdag, 3. april 2013 - 8:08 Update: 03-07-2014 1:00

Arbeidsduurverkorting moet banen voor jongeren opleveren

Arbeidsduurverkorting moet banen voor jongeren opleveren
Foto: Archief FBF.nl

- Om de werkloosheid onder jongeren te bestrijden wil de vakcentrale FNV tijdelijk weer arbeidsduurverkorting invoeren, zo melden verschillende media woensdag.

De arbeidsduurverkorting zou kunnen inhouden dat 60-plussers gedeeltelijk moeten kunnen stoppen met werken zodat de jongeren meer kans op een baan krijgen. Ook is het mogelijk dat oudere werknemers gedeeltelijk stoppen om een coachende rol te gaan vervullen voor jongeren. Voor de ouderen moet er wel een redelijke inkomenszekerheid zijn, die vooraf duidelijk is. Dit plan voor een 'generatiepact' wil de vakcentrale meenemen naar het sociaal overleg met werkgevers en kabinet. Het plan lijkt de FNV een goede oplossing omdat jongeren, maar ook 45- en 55-plussers, nu erg moeilijk aan de slag komen. Het plan wil dat we zuinig omgaan met onze vakkrachten. 'Door hen gedeeltelijk te ontzien kunnen zij langer doorwerken en kunnen ze helpen bij de opleiding van nieuwe, jonge vakkrachten in bedrijven', aldus de FNV-notitie. Ook tijdens de economische crisis in de jaren '80 werden zulke maatregelen genomen om de werkloosheid te bestrijden. Ook toen maakte men gebruik van arbeidsduurverkorting en VUT om werkgelegenheid voor jongeren te scheppen. Er is nu wel een uitgebreidere mix van maatregelen, maar de FNV denkt dat dit slechts tijdelijk is en er afspraken kunnen worden gemaakt voor de duur van drie jaar: 2013 - 2016. Naast het crisispakket moeten er afspraken komen voor de periode daarna, zoals een betere begeleiding van werknemers die hun baan dreigen te verliezen.
Provincie: