vrijdag, 11. oktober 2013 - 10:02 Update: 03-07-2014 0:50

Arts staat open voor voorschrijven door verpleegkundigen

Foto van apotheek medicijnen recept | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en artsen kijken over het algemeen neutraal tot positief aan tegen de voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen. Verpleegkundig specialisten zijn het meest positief. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en KNMG in het International Journal of Nursing Studies.

Naar de mening van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en artsen over het voorschrijven van medicijnen is al veel onderzoek gedaan. Echter, dit onderzoek is over het algemeen kleinschalig en beperkt zich vaak tot Engeland. De onderzoekers deden een grootschalig survey-onderzoek onder landelijke panels van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en artsen om te zien hoe deze drie beroepsgroepen aankijken tegen de voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en artsen over het algemeen neutraal tot positief tegenover de voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen staan. Verpleegkundig specialisten zijn het meest positief. NIVEL-onderzoeker Marieke Kroezen: “Opvallend genoeg verschillen verpleegkundigen en artsen weinig in hun visie op de voorschrijfbevoegdheid. Verpleegkundigen en artsen zijn even positief over de voordelen die het voorschrijven door verpleegkundigen oplevert voor het dagelijks werk van verpleegkundigen en de verpleegkundige professie. Ook over de gevolgen van het voorschrijven door verpleegkundigen op de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid lopen de opvattingen van de beroepsgroepen niet veel uiteen.”