woensdag, 3. juli 2013 - 10:46 Update: 03-07-2014 0:55

Artsen moeten MERS-Coronavirus voortaan melden

foto van SARS-virus | fbf
Foto: fbf
foto van SARS-virus | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op basis van deskundigenadviezen besloten uit voorzorg een meldplicht in te stellen voor het nieuwe type coronavirus MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome).

De meldplicht heeft tot doel een eventuele patiënt zo snel mogelijk te ontdekken en het voorkómen van verdere verspreiding van de ziekte.

Geen concrete dreiging

Er is op dit moment geen sprake van concrete dreiging in Nederland. Het gaat om een voorzorgsmaatregel omdat niet is uit te sluiten dat een reiziger naar het Midden-Oosten, waar de ziekte voorkomt, deze meeneemt naar Nederland. GGD’en, huisartsen en ziekenhuizen zijn alert en weten wat ze moeten doen als zo’n geval zich zou voordoen. In geval van een daadwerkelijke uitbraak voert de minister de landelijke regie op de bestrijding en communicatie.

Categorie: