vrijdag, 8. februari 2013 - 21:48 Update: 03-07-2014 1:02

Asscher: We verdelen de pijn

Lodewijk Asscher | RVD
Foto: RVD

Het kabinet bezuinigt stevig om de begroting op orde te brengen. 'We vragen van iedereen een bijdrage'.

Dat zei viceminister-president Asscher na afloop van de ministerraad. Hij benadrukte dat het kabinet begrijpt dat mensen zich zorgen maken over hun koopkracht. Het kabinet staat voor een grote bezuinigingsopgave. 'Iedereen gaat dat merken. Het is aan ons om daar open en eerlijk over te zijn. We vragen van iedereen een bijdrage, maar we verdelen de pijn. Tussen hoge en lage inkomens, tussen jong en oud en tussen ziek en gezond', aldus Asscher.

De Nederlandse staatsschuld bedraagt momenteel ruim 440 miljard euro. Asscher geeft aan dat dit in combinatie met de rentelasten een risico vormt voor onze groei en werkgelegenheid. De rente op de staatsschuld bedraagt in 2013 circa 10 miljard euro. 'Dat geld gebruiken we natuurlijk veel liever voor bijvoorbeeld onderwijs of zorg. Daarom is het nodig om de overheidsfinanciën op orde te krijgen', aldus de viceminister-president.

Het kabinet kiest hiermee voor een duidelijke koers en loopt niet weg voor de verantwoordelijkheid om ook de moeilijke maatregelen te nemen die daar bij horen. Asscher: 'Nederland is nog steeds een van de beste landen om in geboren te worden. We hebben goede scholen, ziekenhuizen, wegen en oudedagsvoorzieningen. En dat willen we graag zo houden.'

Verder heeft de ministerraad onder meer gesproken over een hardere aanpak van mensenhandel en de daaraan gerelateerde prostitutie. Het kabinet wil zo snel mogelijk draagvlak verwerven in de beide Kamers voor wetgeving voor een legale prostitutiesector waarin misstanden hard worden aangepakt.

Daarnaast heeft het kabinet de plannen voor groene groei verkend. Het kabinet werkt aan vernieuwing van de economie. Dit biedt kans op banen, op economische groei en op het realiseren van de ambities van het kabinet op het terrein van duurzaamheid.

Provincie: