zaterdag, 5. januari 2013 - 18:43 Update: 03-07-2014 1:03

Autoindustrie positief over plannen voor gestaffelde bijtelling

Autoindustrie positief over plannen voor gestaffelde bijtelling

De autoindustrie, verenigd binnen RAI Vereniging, staat positief tegenover de plannen van staatssecretaris Weekers om te komen tot een meer gestaffelde bijtelling voor auto’s van de zaak, waarbij het daadwerkelijke privégebruik ook wordt meegenomen in de daadwerkelijke bijtelling.

Staatssecretaris Weekers (Financiën) kondigde zaterdag tijdens de TROS Autoshow aan dat hij de mogelijkheden om tot zo’n systeem te komen wil onderzoeken. De sector is hier voorstander van, omdat de huidige methodiek en bijtellingscategorieën van te grote invloed zijn op de marktwerking en in bepaalde marktsegmenten zelfs verstorend werkt. RAI Vereniging heeft daar in eerdere gesprekken met het ministerie van Financiën ook op gewezen. De staatssecretaris gaf vandaag aan samen met de sector te willen onderzoeken of het mogelijk is te komen tot een optimaler systeem, waarbij het aantal gereden kilometers van invloed gaat zijn op de bijtelling die de berijder betaalt. “Wij zijn positief over de voorstellen van de staatssecretaris. We denken dan ook graag met hem mee over een bijtellingsregime dat beter is voor de automobilist en de sector, eerlijker is, stabiele opbrengsten voor de staat garandeert en positieve effecten heeft op het milieu”, aldus Olaf de Bruijn, directeur RAI Vereniging.
Categorie: