donderdag, 15. augustus 2013 - 11:04 Update: 03-07-2014 0:53

Bankierseed financiële onderneming wordt uitgebreid

foto van bank | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Minister Dijsselbloem van Financiën gaat de reikwijdte van de bankierseed uitbreiden. Sinds 1 januari 2013 is de bankierseed van toepassing op bestuurders en commissarissen van een financiële onderneming. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de eed of belofte ook van toepassing op medewerkers met klantcontact.

Ook voor medewerkers die het risicoprofiel van de financiële onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden, zoals effectenhandelaren, wordt de eed of belofte ingevoerd. Dijsselbloem regelt dit in de Wijzigingswet financiële markten 2015, die nu openstaat voor consultatie. Het ontwerpwetsvoorstel omvat ook het actief informeren van consumenten over het Depositogarantiestelsel door banken. Hiermee wordt invulling gegeven aan een belangrijke aanbeveling van de parlementaire enquêtecommissie De Wit.