maandag, 30. december 2013 - 17:09 Update: 03-07-2014 0:45

Barometerstand onderschept illegaal vuurwerk op 55 ton

Foto van illegaal vuurwerk | Politie
Foto: Politie
Rotterdam

De hoeveelheid van de tot nu toe door de politie inbeslaggenomen hoeveelheid verboden vuurwerk bedraagt ruim 55 ton. Dit blijkt maandag uit de Vuurwerkbarometer van het OM.

Tot aan deze week bedraagt de vangst om precies te zijn 54.367 kilogram en dat is minder dan vorig jaar rond deze tijd. Toen zat de politie t/m 06 dec 2012 al rond dat aantal,  op 55.361 kg om precies te zijn.

1 à 2 miljoen kilo
Jaarlijks wordt naar schatting 1 à 2 miljoen kilo verboden consumentenvuurwerk in Nederland verkocht. Om dit tegen te gaan, wordt door de politiekorpsen, VROM-Inspectie en het OM zoveel mogelijk illegaal vuurwerk onderschept.

Om schade en ongelukken tijdens oud & nieuw te voorkomen, weert het OM relschoppers van de straat: mensen die zich het afgelopen jaar rond oud & nieuw hebben misdragen en voor de rechter zijn verschenen, moeten van 20.00 uur tot 8.00 uur verplicht binnen blijven.

Illegaal vuurwerk is een van de oorzaken van ernstige brandschade en vele ongelukken. Het vervoer over de weg en de opslag ervan in de woonomgeving creëert bovendien grote veiligheidsrisico's. Het OM treedt dan ook hard op tegen kopers en gebruikers van illegaal vuurwerk.