donderdag, 25. juli 2013 - 11:50 Update: 03-07-2014 0:54

Bedrijven uit eurozone zetten meer geld vast bij Nederlandse banken

Foto van geldauto | Archief fbf
Foto: fbf archief
Amsterdam

Bedrijven uit eurozone zetten meer geld vast bij Nederlandse banken. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank de DNB.

Niet-financiële ondernemingen hadden in mei 2013 ongeveer EUR 37 miljard vaststaan op een spaarrekening bij een bank in Nederland. Niet alleen Nederlandse bedrijven zetten geld voor een bepaalde tijd vast bij een bank; ook bedrijven uit andere landen zetten overbodige liquiditeiten tijdelijk vast bij een bank in Nederland. Hoewel het afgelopen jaar bij Nederlandse banken de totale vastgezette spaarsaldi van bedrijven met 23% is gedaald, is de som die bedrijven uit de overige eurolanden hebben vaststaan bij Nederlandse banken juist toegenomen. Op deze deposito’s met een vaste looptijd wordt doorgaans een iets hogere rente vergoed dan op vrij opneembare deposito’s, maar de vastgezette gelden kunnen niet zonder kosten worden opgenomen vóór afloop van de vooraf bepaalde looptijd.

Van het totale bedrag dat bedrijven op een vast deposito hebben geplaatst bij banken in Nederland, was in mei 2013 ongeveer 24% (zo’n EUR 9 miljard) afkomstig van bedrijven uit één van de overige landen uit de eurozone [noot 1], met name uit Duitsland. Een gelijk percentage was afkomstig van bedrijven uit landen buiten de eurozone zoals Groot-Brittannië of, in mindere mate, de Verenigde Staten. Het aandeel van de bedrijven van buiten de eurozone heeft lange tijd rond de 30% bewogen en heeft de afgelopen drie jaren een vrij structurele daling laten zien waarbij afgelopen half jaar zich weer een versnelling heeft voorgedaan. Het aandeel van de bedrijven uit de overige eurozone is lange tijd vrij stabiel geweest maar het afgelopen jaar juist toegenomen tot 24% in mei 2013. Ook in absolute aantallen is de totale som van de door bedrijven uit de overige eurozone vastgezette deposito’s het afgelopen jaar toegenomen met zo´n EUR 0,5 miljard naar EUR 9 miljard. Daarmee is het totale bedrag dat door bedrijven uit de eurozone is vastgezet, per mei 2013 even groot geworden als het bedrag dat is vastgezet door bedrijven van buiten de eurozone.

Categorie: