woensdag, 12. juni 2013 - 9:18 Update: 03-07-2014 0:56

Eén behandelstrategie redt levens bij acuut hartinfarct

Eén behandelstrategie redt levens bij acuut hartinfarct
Foto: Archief FBF.nl
Eén behandelstrategie redt levens bij acuut hartinfarct
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

Meer uniformiteit bij de behandeling en medicatie van een acuut hartinfarct vergroot de overlevingskansen van patiënten. Cardiologen, ambulancediensten en andere hulpverleners in de regio Utrecht zetten zich in om één behandelstrategie te ontwikkelen voor patiënten.

Daarbij krijgen alle patiënten ook dezelfde medicatie. Omdat elke seconde telt, vergroot een uniforme behandeling vanaf de opvang door de ambulance tot de behandeling in het ziekenhuis de kans op overleving. Alertheid, snelheid en een goed samenwerkende keten van hulpverleners en artsen zijn van levensbelang. De cardiologen uit diverse Utrechtse ziekenhuizen gaan in dit kader vandaag van start met het project ‘NVVC Connect’. De kwaliteit van zorg bij een acuut hartinfarct wordt in de regio Utrecht in kaart gebracht en waar nodig verbeterd.

Het acuut hartinfarct is helaas nog steeds een van de meest voorkomende oorzaken van sterfte en invaliditeit in Nederland. Per jaar worden er meer dan 27.000 patiënten opgenomen met een acuut infarct. Het is gebleken dat door goede organisatie van zorg de overlevingskans van patiënten sterk kan worden verbeterd. Daarom is het project ‘NVVC Connect’ in het leven geroepen. NVVC Connect is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).

Inzicht in snelheid van de totale behandelprocedure

Onderdeel van het project is het in kaart brengen en verbeteren van de kwaliteit van zorg bij een acuut hartinfarct in de regio Utrecht. De Europese en Nederlandse richtlijn stelt dat binnen 90 minuten na het eerste contact van de patiënt met de hulpverlening de behandeling van het infarct moet plaatsvinden. Vanuit NVVC Connect werken alle partijen samen om bijvoorbeeld de tijden van het eerste contact van de patiënt met ambulancedienst tot de dotter in het ziekenhuis te registreren en met elkaar te delen. Voor het project in de regio Utrecht wordt samengewerkt door (de cardiologen van) vijf ziekenhuizen: het Meander Medisch Centrum, St. Antonius Ziekenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden, Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Diakonessenhuis.