vrijdag, 15. februari 2013 - 10:14

Bende postzegel vervalsers opgerold

Maastricht

De Bovenregionale Recherche Zuid Nederland (BRZN) heeft na ruim een jaar onderzoek de criminele organisatie opgerold die zich bezig zou hebben gehouden met het namaken van postzegels, het in de handel brengen van deze vervalste Nederlandse postzegels, het witwassen van de opbrengsten, oplichting en valsheid in geschrifte.

De verdachten maakten gebruik van een uitgebreid netwerk van personen, adressen en websites om de nagemaakte postzegels aan de man te brengen. Via deze tussenpersonen werden de vervalste postzegels verhandeld en de betalingen geregeld. De afnemers van de postzegels deden dus niet rechtstreeks zaken met de verdachten. De tussenpersonen zijn niet als verdachte aangemerkt omdat niet is aangetoond dat zij wisten dat het om vervalste postzegels ging.

De schade voor PostNL, in Nederland verantwoordelijk voor de productie en uitgifte van postzegels en distributie van poststukken, zou enkele miljoenen euro kunnen bedragen.
Provincie:
Tag(s):