woensdag, 16. januari 2013 - 13:25 Update: 03-07-2014 1:04

Beroepsgeheim bij fraude doorbreken

Beroepsgeheim bij fraude doorbreken

Bij vermoeden van arbeidsongeschiktheid- en zorgfraude biedt de wetgeving rondom het medisch beroepsgeheim in een aantal situaties onvoldoende duidelijkheid en zal deze worden aangepast.

Dat schrijft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport woensdag in een brief aan de Tweede Kamer, mede namens de ministers Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Opstelten van Veiligheid en Justitie. [b]Onderzoek[/b] Naar aanleiding van het schietincident in Alphen aan den Rijn en fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) en arbeidsongeschiktheiduitkeringen, is discussie ontstaan over de mogelijkheden het medisch beroepsgeheim te doorbreken. Minister Schippers heeft hier onderzoek naar laten doen. [b]Gebrek aan kennis[/b] De onderzoekers concluderen dat vanuit het belang van het medisch beroepsgeheim, namelijk vrije toegang tot zorg, de bestaande wetgeving volstaat. Ze constateren wel een gebrek aan kennis en onduidelijkheid over de omgang met het medisch beroepsgeheim in verschillende situaties en adviseren meer aandacht hiervoor in opleidingen en de beroepspraktijk. Ook zelfregulering in de vorm van richtlijnen en protocollen kunnen de grenzen van het medisch beroepsgeheim verhelderen. Diverse beroepsorganisaties en koepels zijn hier al mee aan de slag. [b]Niet bestrijden onacceptabel[/b] Minister Schippers deelt de algemene conclusies van de onderzoekers. Wel vindt ze het onacceptabel dat fraude ten koste van middelen voor sociale zekerheid en zorg, niet zou kunnen worden bestreden en vindt ze daarvoor een wetswijziging noodzakelijk. Met de onderzoekers is ze van mening dat iemand die fraudeert met voorzieningen uit algemene middelen de bescherming van het medisch beroepsgeheim niet hoort toe te komen.
Provincie: