vrijdag, 20. december 2013 - 16:24 Update: 03-07-2014 0:46

Beslag op aandelen Slotervaart opgeheven

Foto van ziekenhuis bord info | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem heeft vrijdag het beslag, dat op de aandelen van het Slotervaart ziekenhuis was gelegd, opgeheven.

Hiermee kan de verkoop van het ziekenhuis aan zorgondernemer Loek Winter doorgang vinden.

De familie Erbudak had beslag laten leggen op de ziekenhuisaandelen om zekerheid te krijgen voor vergoeding van schade die zij lijdt bij het doorgaan van de verkoop van het ziekenhuis aan MCZ van zorgondernemer Loek Winter. MCZ had met Delta, van de Beverwijkse familie Schram, overeenstemming bereikt voor de overname van het ziekenhuis. Het beslag blokkeerde de levering van de aandelen, waardoor de verkoop niet door kon gaan.

Erbudak
Voormalig bestuursvoorzitter van het ziekenhuis Aysel Erbudak en haar kinderen vochten de deal als minderheidsaandeelhouders aan. Zij voelen zich door het handelen van de familie Schram qua zeggenschap op een zijspoor gezet. 

Dat handelen houdt onder meer in dat de familie niet heeft voldaan aan een aanbiedingsplicht van de aandelen, waardoor de familie Erbudak ervan is afgehouden een meerderheidsbelang te verwerven. Verder heeft Delta door een aandelenemissie een lening van 5 miljoen euro die zij aan het Slotervaart had verstrekt, omgezet in aandelen. 

Het belang van de familie Erbudak verwaterde daardoor tot minder dan 1 procent. Ook vindt de familie Erbudak de prijs die Winter betaalt veel te laag en menen zij dat zij onvoldoende gelegenheid hebben gekregen om een alternatief uit te werken. 

Zij zeggen contact te hebben met een partij die met een veel hoger bod had willen komen en bovendien had willen investeren in het ziekenhuis. De voorzieningenrechter onderkent dat de familie Erbudak door optreden van de familie Schram is afgehouden van een meerderheidsbelang, en daardoor kan zijn benadeeld, maar acht de daaruit voortvloeiende schade te ongewis om de beslagen te rechtvaardigen.

De voorzieningenrechter heeft verder geoordeeld dat niet uitgesloten is dat de emissie onrechtmatig is, maar dat onvoldoende duidelijk is dat de familie Erbudak door die emissie schade heeft geleden.

Verder acht de voorzieningenrechter het besluit tot verkoop van de aandelen in het belang van de continuïteit van het Slotervaartziekenhuis en acht hij ook wat die verkoop betreft niet duidelijk dat de familie Erbudak daardoor schade lijdt.