woensdag, 21. augustus 2013 - 19:27 Update: 03-07-2014 0:53

Bestuurder NOVO stapt op

Bestuurder NOVO stapt op

De Raad van Toezicht en bestuurder J. van der Pol hebben in onderling overleg besloten dat de heer Van der Pol zijn werkzaamheden voor NOVO, Promens Care en Cosis per 1 september a.s. beëindigt.

De Raad van Toezicht streeft ernaar binnen twee weken een interim-bestuurder aan te trekke ndie de al in gang gezette veranderingsprocessen, vooral binnen NOVO, verder vorm zal geven.Veiligheid en kwaliteit van zorg zullen daarbij de hoogste prioriteit hebben. De NOVO kwam onlangs weer in opspraak na de dood van een patiënte in een instelling in Onnen. De 44-jarige zwak begaafde vrouw kwam te overlijden doordat zij door personeelsleden tegen de grond werd gewerkt. Naar het voorval loopt nog een onderzoek

Provincie:
Tag(s):