dinsdag, 3. september 2013 - 16:50 Update: 03-07-2014 0:52

Beter toezicht op slachthuizen

Beter toezicht op slachthuizen
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken wil dat het toezicht in de slachterijen structureel verbetert. Meer begeleiding van het personeel, verandering van de handhavingscultuur en een kostendekkend toezicht moet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) beter in staat stellen in te spelen op incidenten bij de controles in het slachthuis. Dit staat in een brief van staatssecretaris Dijksma die naar de Tweede Kamer

Staatssecretaris Dijksma:’Er moet adequaat gereageerd worden op incidenten in de slachthuizen. Niet alleen voor onze voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn is dit van belang, maar ook voor onze exportpositie. Daarom heb ik de NVWA de opdracht gegeven binnen een half jaar de maatregelen te implementeren’. Het toezicht door de NVWA op de naleving van de wet op de kwaliteit en de veiligheid van vlees gebeurt in alle schakels in de keten, dus van de boer tot aan de supermarkt en horeca. Het toezicht op het slachtproces is daar één van. In het slachthuis zijn er 2 controlemomenten: een keuring voorafgaand aan de slacht en een keuring na het slachten. Verder zijn er temperatuurcontroles bij het inladen van het vlees voor transport. Ook worden van geslachte dieren steekproefsgewijs monsters genomen voor onderzoek naar sporen van diergeneesmiddelen. Bij vermoedens of verdenkingen kan een dierenarts extra bacteriologisch onderzoek doen.