maandag, 2. september 2013 - 18:55 Update: 03-07-2014 0:52

Bevel tot sluiting zorginstelling Lelystad

Foto van bejaarde verpleeghuis zorg | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Lelystad

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft afgelopen vrijdag Stichting Op me Eigen (Omei) in Lelystad een bevel tot sluiting gegeven.

De stichting dient de zorgverlening en huisvesting van de huidige cliënten per direct te beëindigen en mag geen nieuwe cliënten aan- of opnemen. De inspectie constateerde ernstige risico’s voor de veiligheid van cliënten en zorgmedewerkers. Stichting Omei levert persoonlijke verzorging, begeleiding en verblijf aan 57 cliënten met een verstandelijke beperking en/of een psychiatrische stoornis. Sinds mei 2013 staat Omei onder verscherpt toezicht van de inspectie. Op 20 en 28 augustus 2013 bezocht de IGZ meerdere locaties van Stichting Omei en constateerde dat er sprake was van ernstige risico’s voor de veiligheid van de cliënten en de zorgmedewerkers. Het gevaar werd veroorzaakt door het gebrek aan kennis van de medewerkers om de cliënten begeleiden en te weinig toezicht op het doen en laten van de cliënten waardoor deze in (levens)bedreigende situaties terecht (konden) komen. Stichting Omei moet per direct de huisvesting en zorg van de cliënten overdragen aan een andere zorgaanbieder en de cliënten informeren over het bevel van de IGZ. Omei mag pas weer zorg verlenen als aan de voorwaarden van verantwoorde zorg is voldaan.
Provincie:
Tag(s):