zaterdag, 2. februari 2013 - 18:16 Update: 03-07-2014 1:03

Bezetting verpleegtehuis beëindigd na toezegging directeur Amsta

Bezetting verpleegtehuis beëindigd na toezegging directeur Amsta

De bezetting van verpleegtehuis het Sarphatihuis door ongeveer 100 medewerkers van de Amsterdamse zorginstelling Amsta is zaterdagavond beëindigd.

[b]Update 22.00 uur[/b] Na een bezetting van ruim zeven uur van verpleeghuis Sarphatihuis kwam directeur Ben de Valk uiteindelijk voor een gesprek. De uitkomst van dit gesprek is dat Amsta bereid is om tot afspraken te komen met Abvakabo FNV voor betere zorg: de besteding van de 3,5 miljoen euro, het aanpakken van de werkdruk en de doorgeslagen flexibilisering. Aanstaande dinsdag wordt hierover verder gesproken. Tot die tijd heeft de zorginstelling haar actievoerende medewerkers toegezegd geen verdere bezuinigingen in de zorg door te voeren. De bezetting van het verpleeghuis is hiermee voor nu ten einde. Voor aanstaande vrijdag hebben de medewerkers een nieuwe werkonderbreking aangekondigd, mocht het gesprek van aanstaande dinsdag tot onvoldoende resultaten leiden. Gedurende de actie vandaag kwamen uit het hele land steunbetuigingen bij het verpleeghuis binnen. "Voor het eerst voelden wij ons echt gehoord. We strijden niet voor onszelf, maar voor een betere zorg. We gaan door, totdat er harde afspraken zijn over de extra 3,5 miljoen euro, het aanpakken van de werkdruk en de flexibilisering", aldus een van de medewerkers van Amsta. [b]Eerdere berichtgeving[/b] De medewerkers die boos zijn en een gesprek eisten met de directie van Amsta, over de besteding van 3,5 miljoen euro extra geld voor extra handen aan het bed, begonnen hun actie zaterdagochtend. Amsta krijgt elk jaar 3,5 miljoen euro voor extra handen aan het bed, maar de zorgmedewerkers zien hier niets van terug. Gisteren legden medewerkers van locatie de Poort van Amsta al het werk neer. Dit was de derde werkonderbreking in korte tijd. Het Algemeen Dagblad berichtte vorige week dat de 370 miljoen euro, die de Nederlandse overheid heeft uitgetrokken voor verbeteren van de kwaliteit van zorg, niet goed wordt besteed. Uit interne stukken van Amsta blijkt dat het extra geld onder andere gaat naar het ontwikkelen van beleid, extra coördinatoren en roosterplanners. [b]Reactie Amsta[/b] De Raad van Bestuur van Amsta betreurt de onaangekondigde acties en vindt het van belang dat goede en veilige zorg aan cliënten in gewaarborgd blijft. Aan de actievoerders was gevraagd het gebouw vrijwillig te verlaten. Het bestuur Amsta vindt het buitengewoon belangrijk om met medewerkers direct in gesprek te blijven, doet dit graag en doet dit op geëigende momenten: in werkoverleggen en tijdens de werkbezoeken. De ABVA Kabo is tenminste vier keer uitgenodigd voor een gesprek en heeft tot nu toe geen vervolg gegeven aan deze uitnodiging. [b]Besteding middelen en CAO[/b] De besteding van de middelen in 2012 is gedaan volgens afspraak VWS en zorgkantoor, extra uren in de zorg - handen aan het bed -, opleidingen om medewerkers te ondersteunen in de uitvoering van de zorg en kwaliteitsverbetering. Hierover is verantwoording afgelegd vanaf augustus 2012. De precieze verantwoording en uitleg is te vinden op www.amsta.nl. De toegekende extra en eenmalige middelen voor 2013 zijn 3,3 miljoen en tegelijkertijd is er een bezuinigingsmaatregel opgelegd – zoals bij alle instellingen - van 3,3 miljoen waardoor er geen sprake meer is van extra middelen. [b]CAO 2012-2013 [/b] De CAO 2012-2013 is een landelijke overeenkomst tussen verschillende bonden en de alle instellingen in de branche. Amsta is gehouden aan de uitvoering van een overeengekomen CAO. Relinde Weil, lid raad van bestuur Amsta: “Op veel plekken binnen Amsta wordt goede zorg verleend en zetten medewerkers zich dagelijks in voor onze cliënten. Deze goede en veilige zorg dient voortgezet te kunnen worden”. Volgende week zal het bestuur het gesprek en overleg met de medewerkers uiteraard naar aanleiding van de ontstane situatie intensiveren. Amsta betreurt dat de AbvaKabo steeds acties organiseert op basis van onjuiste beeldvorming van hun kant.
Provincie: