vrijdag, 1. november 2013 - 12:44 Update: 03-07-2014 0:49

Bezuinigingen treft jongerenwerk in Groningen

Bezuinigingen treft jongerenwerk in Groningen
Groningen

De aangekondigde bezuinigingen van de gemeente Groningen treffen MJD en Stiel in het hart. De beoogde fusiepartners per januari 2014 zien zich voor een forse taak gesteld.

‘We snappen dat iedereen moet bezuinigen, MJD en Stiel ook, maar de effecten gaan veel verder dan de vaak genoemde 10 procent. In een enkel geval loopt dit over 2013 en 2014 op tot 25 procent’, aldus Anja Aaldering en Peter Broer, respectievelijk bestuurder en directeur van MJD en Stiel. Het contract van 51 van de 240 medewerkers wordt 1 januari 2014 niet verlengd. ‘Het is onvermijdelijk dat inwoners in de wijk de bezuinigingsgevolgen gaan voelen, onder wie jongeren en kwetsbaren.’ Over 2013 zagen MJD en Stiel zich voor een bezuiniging van totaal 750.000 euro gesteld. Voor 2014 komt daar naar verwachting ruim 1.850.000 euro bij. Een vermindering van ruim 2.6 miljoen euro ten opzichte van het jaar 2012, toen beide organisaties werkten met een totaal gemeentelijk budget van 12.6 miljoen euro. Inclusief koopkrachteffect is dit 25 procent. ‘We hebben bezwaar aangetekend bij de gemeente tegen de hoogte van de bezuinigingen en zijn nog met ze in gesprek. Nuances zijn wellicht nog mogelijk, maar het totaal blijft fors’, aldus Aaldering en Broer. Jongerenwerk verdwijnt in aantal wijken MJD en Stiel organiseerden recent een werkbezoek voor gemeenteraadsleden. ‘We hebben inzage gegeven in de consequenties van de bezuinigingen,’ blikken Aaldering en Broer terug. Zo krijgt het jeugd- en jongerenwerk een bezuiniging van 440.000 euro voor de kiezen. Dat is 22 procent van het totale budget. Elf van de 27 medewerkers moeten per 1 januari op zoek naar een nieuwe baan. ‘De samenstelling van veel teams gaat fors wijzigen en veel van de voor de jongeren vertrouwde gezichten in de wijk vertrekken. De vertrouwensband die is opgebouwd, verdwijnt. In een wijk als de Oosterpoort zal het jongerenwerk niet meer mogelijk zijn. Er zijn minder activiteiten. De samenwerking met netwerkpartners, zoals enkele VMBO-scholen houdt op. Die met de politie wordt minder, wat gevolgen heeft voor de inzet van werkers bij meldingen van overlast door jongeren in de wijk.’
Provincie:
Tag(s):