maandag, 16. december 2013 - 18:01 Update: 03-07-2014 0:46

Bij 70% onderzochte sociale werkplaatsen veiligheid onvoldoende

Foto van alarm knop | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Bij 29 van de 41 SW-bedrijven die de Inspectie SZW heeft gecontroleerd, was de veiligheid onvoldoende. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maandag.

Machines
De inspecteurs zagen onder meer gevaarlijke machines. Ook schortte het aan toezicht op de werkvloer. De controles spitsten zich toe op werkplaatsen waar ongevallen waren gebeurd en die eerder slecht scoorden bij inspecties. Ze geven daarom geen beeld van de hele sector.

De controles liepen tot begin dit jaar. Volgens de Inspectie hebben sociale werkplaatsen de arbeidsomstandigheden iets beter op orde. De groep die het niet voor elkaar heeft, wordt langzaam kleiner. Nu ging het om 29 SW-bedrijven, in 2011 waren dat er nog 35.

Dat het langzaam de goede kant op lijkt te gaan, is geen reden om met controles in deze sector te stoppen. Het gaat om kwetsbare werknemers, dus het is belangrijk dat de bescherming van medewerkers goed geregeld is. De betrokken werkplaatsen hebben de overtredingen inmiddels opgeheven. Volgend jaar gaat de Inspectie opnieuw bij hen controleren.

Draaiende delen onbeschermd
Bij de laatste inspecties bleek regelmatig dat draaiende delen van machines niet waren afgeschermd. Het risico bestaat dat medewerkers daartussen bekneld raken. “In veel van de gecheckte werkplaatsen is niet genoeg kennis over veilige werkomstandigheden”, concludeerden de inspecteurs. “Daardoor kan men ook niet de juiste maatregelen nemen.” Zo bleek ook de kwaliteit van het eigen toezicht in de werkplaatsen onder de maat. “Op de werkvloer staat de productie centraal en vergeet men soms dat goed toezicht op een veilige werkwijze net zo belangrijk is,  juist bij deze groep werknemers.”


De sociale werkvoorziening telt ruim 100.000 banen. Het gaat vooral om mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap. Sommige medewerkers kampen met psychiatrische problemen. Het aantal ernstige ongevallen in de sociale werkvoorziening is na een aanvankelijke daling licht opgelopen. Vorig jaar telde de Inspectie in de sociale werkvoorziening 16 ernstige ongevallen, in 2011 waren het er 13. In 2010 (22) en 2009 (26) lag het aantal aanmerkelijk hoger.

Brancheorganisaties moeten meer doen om vooral de achterblijvende bedrijven te ondersteunen bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden, schrijft de Inspectie in haar factsheet ‘Arbo-inspecties in de sociale werkvoorziening 2012, veiliger werken door beter toezicht’. Het is vooral belangrijk dat ze werkplaatsen stimuleren om op de eigen werkvloer goed toezicht te houden.  Ook gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen: zij zijn  immers opdrachtgever van de sociale werkvoorziening.