donderdag, 12. december 2013 - 12:11 Update: 03-07-2014 0:47

Bijna 6 procent van volwassenen indicatie voor langdurige zorg

Foto van bejaarden in verzorgingstehuis | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Eind 2012 had 5,6 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder een indicatie voor langdurige zorg gefinancierd vanuit de AWBZ. Dit aandeel loopt flink op met de leeftijd en verschilt per regio.

Bijna 750 duizend volwassenen hadden eind 2012 een indicatie voor AWBZ-gefinancierde zorg (5,6 procent). Voor ruim 402 duizend personen ging het om zorg zonder verblijf en voor bijna 345 duizend voor zorg met verblijf. Het aandeel personen met een indicatie neemt toe met de leeftijd, van bijna 3 procent onder de 18- tot 35-jarigen tot bijna 75 procent van de 90-plussers. Vanaf 85-jarige leeftijd gaat het merendeel om zorg met verblijf. Grote regionale verschillen Er zijn grote regionale verschillen in het aandeel personen met een indicatie voor AWBZ-zorg. Zo had 1,7 procent van de volwassenen in zorgkantoorregio Amstelland en De Meerlanden een indicatie voor zorg zonder verblijf, tegenover 4,2 procent in zorgkantoorregio Twente. Bij de indicaties voor zorg met verblijf is de regionale spreiding kleiner.
Categorie: