zondag, 15. september 2013 - 14:51 Update: 03-07-2014 0:52

Bijna ton verdienende Humanitas DMH interim is tijdelijk

Foto van euro biljetten 500 en 50 | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Nieuwegein

De Raad van Toezicht van de stichting Humanitas DMH laat zondag in een reactie weten dat de door hen ingehuurde interim bestuurder, de heer R. Nicodem, tijdelijk is ingehuurd om de continuïteit van Humanitas DMH te verzekeren. Nicodem zou voor zijn werk 95.000 euro ontvangen.

‘Na het vertrek van de vorige Raad van Bestuur bleek dat Humanitas DMH een dusdanig zwakke organisatie had, dat het voortbestaan van de organisatie in gevaar dreigde te komen’, stelt de Raad van Toezicht.

‘Het inhuren van een bekwame en op dit gebied zeer ervaren interim bestuurder was dan ook dringend nodig. De Raad van Toezicht staat daarom unaniem achter zijn besluit de heer Nicodem aan te stellen’, aldus de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht benadrukt dat dit een tijdelijke situatie is om de stabiliteit en continuïteit van de organisatie te kunnen borgen. Binnen afzienbare tijd zal een structurele oplossing worden uitgewerkt in de vorm van het werven van een nieuwe bestuurder.

Vereniging Humanitas neemt afstand van salaris interim-bestuurder DMH
'Ervan uitgaande dat het salaris inderdaad 95.000 euro betreft, betreurt de vereniging Humanitas deze honorering zeer', laat de Vereniging Humanitas zondag in een reactie weten. 'De vrijwilligersvereniging Humanitas neemt krachtig afstand van dit soort buitenproportionele beloningen', aldus de vereniging. 

Samen met andere op humanistische grondslag werkende organisaties zal de vereniging Humanitas haar standpunt overbrengen aan de Raad van Toezicht van Humanitas DMH.

De vereniging Humanitas wil benadrukken dat de stichting Humanitas DMH een onafhankelijke stichting is,  die los staat van de vereniging Humanitas. Humanitas DMH biedt zorg en begeleid wonen aan mensen met een verstandelijke beperking.