dinsdag, 1. oktober 2013 - 8:21 Update: 03-07-2014 0:51

Bijwerkingen griepprik nader onderzocht

foto van griepprik | fbf archief
Foto: fbf archief
Den Bosch

Het Nederlands bijwerkingencentrum Lareb gaat extra onderzoek doen naar de bijwerkingen van de griepprik.

Binnenkort start de jaarlijkse griepprik. Bij Lareb kunnen, zoals altijd, bijwerkingen gemeld worden van geneesmiddelen en vaccins, zoals het griepvaccin. Daarnaast gaat het Nederlands Bijwerkingen Centrum dit jaar ook aanvullend onderzoek doen naar bijwerkingen na de griepprik. Hierdoor kan de veiligheid van het griepvaccin nog beter worden bewaakt.

Vaccins worden voor toediening uitgebreid onderzocht. Toch treden er soms onbekende bijwerkingen op. Ook is meestal niet bekend hoe vaak of juist bij wie bepaalde bijwerkingen voorkomen. Daarom gaat Lareb het beloop van bijwerkingen gedurende een periode volgen met behulp van Lareb Intensive Monitoring (LIM).

Huisartsen gaan na het geven van de griepprik patiënten vragen mee te doen aan het onderzoek. Wie meedoet krijgt een aantal keer een vragenlijst per e-mail over het al dan niet optreden van bijwerkingen. Ruim tachtig huisartsenpraktijken nemen deel aan het onderzoek.