dinsdag, 2. juli 2013 - 22:09 Update: 03-07-2014 0:55

Boete van 800.000 euro voor tankopslagbedrijf Odfjell

foto van Odfjell | Odfjell
Foto: Bon
Rotterdam

Tankopslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse Botlek heeft opnieuw een aantal incidenten niet gemeld bij de inspectiediensten. Dat meldt RTV-Rijnmond.

Daarnaast heeft het bedrijf voor 800.000 euro aan dwangsommen betaald omdat de veiligheid van een aantal tanks niet is aangetoond, terwijl er toch een aantal in gebruik waren genomen. 

Onlangs maakte de Onderzoeksraad voor Veiligheid bekend dat veiligheidssituatie bij tankopslagbedrijf Odfjell onder de maat was. De drie toezichthouders bleken jarenlang op de hoogte van de slechte veiligheidssituatie, maar grepen pas laat in. Vooral de DCMR ging bij het toezicht uit van een goede relatie met het bedrijf, in de veronderstelling dat dit de meest effectieve manier was om de veiligheid bij het bedrijf te waarborgen. Veiligheid vormde volgens de onderzoekers geen integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en een gevoel van urgentie ontbrak. Het verwondert de Raad dat een bedrijf dat op grote schaal omgaat met gevaarlijke stoffen zo lang is doorgegaan onder de geschetste onveilige omstandigheden. Op 27 juli 2012 besluit Odfjell onder toenemende druk van de toezichthouders het bedrijf geheel stil te leggen.