zaterdag, 2. november 2013 - 13:57 Update: 03-07-2014 0:49

Brand in stapel compost bij afvalverwerker in Schijndel

Schijndel

Bij afvalverwerker Den Ouden aan de Vlagheide in Schijndel heeft zaterdagmorgen een brand gewoed in een composthoop.

De brand was het gevolg door broei in de stapel. Medewerkers van het afvalverwerkingsbedrijf hebben in overleg met de brandweer besloten zelf de brand te blussen door met machines het compost uit elkaar te trekken. Dit werd vervolgens uitgespreid en bedekt met zand waardoor de zuurstoftoevoer werd afgesloten en de vuurhaard doofde. Ook de restanten op de composthoop zelf werden afgedekt met zand. Binnen een uur was de brand zo goed als gedoofd. Tijdens de bluswerkzaamheden kwam een behoorlijke hoeveelheid rook vrij welke niet schadelijk was voor de volksgezondheid.