woensdag, 20. maart 2013 - 17:56 Update: 03-07-2014 1:01

Breed landbouwakkoord Groninger Staten

Breed landbouwakkoord Groninger Staten

Groningen - Dankzij de ChristenUnie is in de Provinciale Staten van Groningen vandaag een doorbraak bereikt in het landbouwdebat. De Staten besloten over de ruimte die agrariërs mogen krijgen om uit te breiden. Daarover is nu een breed gedragen akkoord bereikt.

Na de Statenvergadering van februari, waarin de besluitvorming over het begrenzen van agrarische bouwpercelen werd uitgesteld, heeft de ChristenUnie het CDA en de coalitiepartijen voorgesteld te zoeken naar toenadering en een gezamenlijke oplossing. De ChristenUnie vindt het jammer dat er al jaren een patstelling is terwijl alle partijen een omschakeling naar duurzame landbouw voor ogen hebben. Dankzij dit initiatief hebben de PvdA, de VVD, het CDA, D66 en ChristenUnie besloten tot uitbreidingsmogelijkheid tot maximaal vier hectare en het ontwikkelen van een landbouwconvenant. Dit convenant zal gesloten worden met de agrariërs en natuur- en milieuorganisaties om te werken aan een kwaliteitssprong in duurzame ontwikkelingen volgens het principe van 'voor wat, hoort wat'. In ruil voor investeringen in innovatie, kwaliteit en duurzaamheid wordt ontwikkelingsruimte geboden voor bedrijven, onder de voorwaarde dat het landschappelijk goed kan worden ingepast.
Provincie: