woensdag, 21. augustus 2013 - 18:54 Update: 03-07-2014 0:53

Breskens ontruimd voor vliegtuigbom

Breskens ontruimd voor vliegtuigbom
Foto: Archief FBF.nl

Het explosief dat is gevonden in het plangebied Waterdunen bij Breskens, wordt op woensdag 18 september a.s. geruimd. Dit maakte de gemeente Sluis, waar Breskens onder valt, bekend.

De betrokken diensten zijn momenteel volop bezig met het voorbereiden van de ruiming. Een deel van de omgeving zal moeten worden ontruimd. Dinsdag zijn brieven verstuurd aan de bewoners, ondernemers en recreanten die hun (vakantie)woning, chalet of bedrijf moeten verlaten. Het gaat om ongeveer 100 (vakantie)woningen (waarvan tien permanent bewoond), 260 chalets, 100 kampeerplaatsen (merendeel jaarplaatsen) en een aantal (horeca)bedrijven. De nadere details over de ontruiming, opvang, afsluitingen van wegen zijn naar verwachting eind augustus bekend. Direct na de vondst is het explosief (een 1000 Lbs vliegtuigbom van Engelse makelij uit de Tweede Wereldoorlog) veilig gesteld en afgedekt met een container met zand zodat het geen direct gevaar oplevert voor de omgeving. Wel moet er tot ruiming worden overgegaan. Op advies van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en in overleg met de hulpdiensten heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om de ruiming te laten plaatsvinden op woensdag 18 september 2013.
Provincie:
Blik op 112: