dinsdag, 3. september 2013 - 11:45 Update: 03-07-2014 0:52

Brinkman had politiek verlof opgenomen bij Amsterdamse politie

Foto van recherche | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Brinkman had politiek verlof opgenomen bij Amsterdamse politie
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Hero Brinkman is sinds 2 september 2013 weer werkzaam bij politie Amsterdam.

Brinkman heeft al die tijd dat hij in de politiek werkte een arbeidsovereenkomst gehad met politie Amsterdam.

Hij is naar de Tweede Kamer gegaan op basis van "politiek verlof" - formeel in het ambtenarenrecht vastgelegd als “non actıvıteıtsverlof” - dat betekent dat hij geen salaris ontving en tijdelijk ontheffing had van het doen van politiewerk. Sinds 2 september is Brinkman begonnen met een herintredingsprogramma om opgeleid en bijgeschoold te worden. Na afronding hiervan wordt hij geplaatst binnen de recherche. Voor een aantal functies binnen de recherche is een Verklaring van Geen Bezwaar noodzakelijk. Deze procedure loopt momenteel. Op basis van de uitkomst hiervan, wordt bepaald welke functie hij gaat krijgen binnen de recherche.