woensdag, 18. december 2013 - 16:01 Update: 03-07-2014 0:46

Brussel keurt staatssteun SNS Reaal goed

Foto van geldautomaat SNS | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag/Brussel

De Europese Commissie heeft ingestemd met de Nederlandse staatssteun aan SNS Reaal en de herstructureringsmaatregelen. Dit meldt het ministerie van Financiën woensdag.

De Europese Commissie verklaart hiermee dat de gang van zaken rondom de nationalisatie van SNS Reaal verenigbaar is met de regels voor de interne Europese markt. Dat laat minister Dijsselbloem van Financiën woensdag weten in een brief aan de Tweede Kamer, waarbij hij nader ingaat op de toekomstplannen voor SNS Reaal.

Herstructureringsplan
In de aanloop naar de nationalisatie van SNS Reaal heeft Cushman & Wakefield in opdracht van de staat de waarde van de vastgoedportefeuille van Property Finance geschat. De Europese Commissie heeft bij haar beoordeling van de herstructureringsmaatregelen een onafhankelijk expert ingeschakeld om deze waarde te toetsen.

De Europese Commissie bevestigt dat de schattingen op basis van dit onderzoek redelijk zijn en keurt daarmee de afsplitsing van Property Finance goed. De totale herstructureringsperiode (en daarmee de duur van de maatregelen) beslaat 2014-2017.


Toekomstplannen SNS Bank en Reaal
Zodra de markt het toelaat zal de staat SNS Reaal verkopen. De instemming met de herstructureringsmaatregelen leidt ertoe dat de bank en de verzekeraar eerst worden gesplitst en daarna apart zullen worden verkocht. Voor SNS Bank zullen de verschillende verkoopopties in de komende periode nader worden onderzocht. NLFI zal uiterlijk in de zomer van 2014 met een advies komen voor de privatisering van SNS Bank.

Verzekeraar Reaal ontplooit voor het merendeel activiteiten die relatief veel baat hebben bij meer schaal, bijvoorbeeld individuele levensverzekeringen en pensioenen. Daarom ligt een onderhandse verkoop het meest voor de hand. NLFI ondersteunt deze conclusie en zal in maart volgend jaar een onderzoek opleveren naar de mogelijkheden voor een onderhandse verkoop van Reaal. Voordat de daadwerkelijke verkoop start, zal opnieuw worden bezien of de voorbereide optie nog steeds de voorkeur heeft. De Tweede Kamer zal hierover op de hoogte worden gehouden.


Afsplitsing vastgoedtak
Bij de nationalisatie van SNS Reaal is besloten SNS Bank te isoleren van de vastgoedactiviteiten van Property Finance. De vastgoedactiviteiten zullen worden afgesplitst en ondergebracht in een vastgoedbeheerorganisatie. Deze organisatie wordt daarmee een aparte staatsdeelneming. Deze zal de tijd krijgen de vastgoed portefeuille beheerst af te bouwen.

Overdracht NLFI
Op basis van de gesprekken met de ACM over de inrichting van het beheer van een derde financiële instelling is de verwachting dat SNS Reaal en ook het afgesplitste Property Finance voor het einde van het jaar kunnen worden overgedragen aan NL financial investments (NLFI). NLFI geeft ook al op zakelijke, niet-politieke wijze invulling aan het aandeelhouderschap in ABN AMRO en ASR Nederland.

Categorie: