donderdag, 29. augustus 2013 - 8:09 Update: 03-07-2014 0:53

Budget Bejaardenhuis blijkt instinker

Foto van celdeur | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van celdeur | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Het Budget Bejaardenhuis is niet echt, maar is in scene gezet door pensioenverzekeraar Delta Lloyd. Met de ophef die de afgelopen dagen is ontstaan, heeft Delta Lloyd mensen wakker willen schudden om kritisch naar hun pensioen te kijken. Veel Nederlanders hebben geen idee hoe hun pensioen geregeld is en wat hun inkomen is als ze met pensioen gaan. Bovendien bedreigen de huidige kabinetsplannen de opbouw van een redelijk pensioen. Met het Budget Bejaardenhuis heeft Delta Lloyd samen met ondernemer Aad Ouborg laten zien wat er kan gebeuren als mensen hun pensioen niet goed geregeld hebben.

Paul Medendorp, lid Raad van Bestuur Delta Lloyd: “Wij hebben gemerkt dat het op de kaart zetten van een financieel onderwerp als pensioen zeer lastig is. Juist de mensen die we moeten bereiken haken af zodra ze het woord pensioen horen. Maar als men nu niet in actie komt, ontstaat er een steeds grotere groep Nederlanders die in financiële problemen komen zodra ze stoppen met werken. Met het Budget Bejaardenhuis heeft Delta Lloyd op een prikkelende manier laten zien wat er kan gebeuren als je je pensioen niet goed geregeld hebt. En uit de vele reacties van de afgelopen dagen is gebleken dat dit voor niemand een wenselijk toekomstbeeld is.”

Pensioenopbouw bedreigd

70% van de Nederlanders weet vrijwel niets over hun pensioen en de helft heeft zelfs nog nooit nagedacht over hun inkomsten en uitgaven na pensionering (Bron: Onderzoek ‘Meer grip op pensioen’ Wijzer in Geldzaken, september 2012). Pas als de pensioengerechtigde leeftijd nadert, denken veel mensen na over het inkomen wat daarna overblijft. Maar dan is het te laat om er nog iets aan te doen. Bovendien wordt de opbouw van een redelijk pensioen voor grote groepen bedreigd door de huidige kabinetsplannen. Met name jonge werknemers mogen blij zijn als ze straks nog uitkomen boven 40% van het laatst verdiende loon.

Vergroten pensioenbewustzijn

Delta Lloyd wil het pensioenbewustzijn onder alle leeftijdsgroepen vergroten en mensen stimuleren zich op tijd kritisch over hun pensioen te buigen. Op deze manier kunnen financiële teleurstellingen en de gevolgen daarvan worden voorkomen. Wij vinden dat Delta Lloyd als één van de grootste pensioenverzekeraars van Nederland de verantwoordelijkheid heeft dit voor het voetlicht te brengen. Delta Lloyd helpt mensen daarbij door hen uit te leggen hoe financiële producten werken en hen inzicht te geven in hun pensioen. Daarnaast zet de Delta Lloyd Foundation zich in om de financiële zelfredzaamheid en het financieel bewustzijn in Nederland te bevorderen. Aad Ouborg: “Toen Delta Lloyd mij benaderde om mee te werken aan het Budget Bejaardenhuis heb ik direct ja gezegd. Het ontbreken van pensioenbewustzijn is een maatschappelijk probleem en het is hoognodig om mensen wakker te schudden om anders met hun toekomst om te gaan. Je kunt wat mij betreft niet vroeg genoeg beginnen met nadenken over je pensioen, zeker in deze tijd van economische crisis.”

Maatschappelijk probleem

Met de ophef die de afgelopen dagen is ontstaan heeft Delta Lloyd aandacht willen vragen voor een maatschappelijk probleem. Delta Lloyd realiseert zich dat mensen op het verkeerde been gezet kunnen zijn, maar vindt dat het belang van pensioenbewustzijn deze aanpak rechtvaardigt. Er zijn geen plannen om een Budget Bejaardenhuis te ontwikkelen, niet door Delta Lloyd en niet door Aad Ouborg. De mensen die zich de afgelopen dagen hebben ingeschreven, worden vanzelfsprekend door Delta Lloyd geïnformeerd.