donderdag, 10. januari 2013 - 10:25 Update: 03-07-2014 1:04

Burgemeester Maastricht sluit café To The Point om handel in drugs

De Burgemeester van Maastricht heeft op grond van artikel 13b van de Opiumwet café To The Point voor de handel in drugs gesloten.

Het café aan de Grote Gracht wordt gesloten voor de handel in softdrugs. De politie heeft op basis van een inval 78,22 gram softdrugs en 1,1 gram harddrugs aangetroffen. De inval is gedaan op basis van een aantal waarnemingen in de afgelopen tijd. Uit de waarnemingen van de politie blijkt dat er al langere tijd structureel gelegenheid wordt verschaft tot het gebruiken van softdrugs in het lokaal. Het feit dat in de inrichting een handelshoeveelheid verdovende middelen is aangetroffen en gelet op de wijze van verpakking hiervan, kan gesteld worden dat de verdovende middelen in het café aanwezig waren ten behoeve van de verkoop, aflevering of verstrekking. Verder wekt het café de indruk een coffeeshop te zijn. De problematiek rondom het misbruiken van publiek toegankelijke lokalen, zoals een café, als illegale verkooppunten wordt hard bestreden door de politie en de gemeente. De handel in drugs vormt een ernstige inbreuk op de openbare orde en veiligheid. Het woon- en leefklimaat wordt hiermee ernstig aangetast hetgeen leidt tot zeer ongewenste activiteiten die vervolgens ook leiden tot verloedering en toenemende onveiligheidsgevoelens bij omwonenden. Gelet op de aangetroffen hoeveelheden verdovende middelen, het risico op herhaling en het feit dat mogelijk derden op die manier in het publiek toegankelijk lokaal in contact komen met de illegale handel, acht de Burgemeester het noodzakelijk dat het café wordt gesloten.
Provincie: