woensdag, 11. december 2013 - 8:02 Update: 03-07-2014 0:47

Bussemaker stelt leenstelsel jaar uit

Foto studentendiploma | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag-Schiedam-Arnhem

Minister Bussemaker stelt de invoering van het leenstelsel voor de masterfase van studenten een jaar uit.

Het stelsel zou oorspronkelijk volgend jaar september al ingaan maar omdat er veel kritiek uit de Tweede Kamer kwam op het plan wordt het nu pas in september 2015 ingevoerd. Woensdag werd in de Tweede Kamer het voorstel van Jet Bussemaker (Onderwijs) om een leenstelsel voor masterstudenten in te voeren behandeld. Voor dit plan lijkt in de Eerste Kamer geen meerderheid te zijn. Dit meldt nu.nl woensdag.

Ondanks het feit dat D66 en GroenLinks het leenstelsel wel in hun verkiezingsprogramma hadden, zijn ze zeer kritisch over het plan van de minister. Nu is er voor iedereen die naar het hbo of de universiteit gaat een studiefinanciering. Die financiering bestaat uit de basisbeurs, een aanvullende beurs of een lening en een ov-studentenkaart. De basisbeurs, de aanvullende beurs en de reiskosten hoeft de student  niet terug te betalen als hij zijn studie op tijd afrondt. Maar nu wil de minister deze 'gift' afschaffen en omzetten in een echte lening. Deze lening kan de student dan na zijn studie in 20 jaar afbetalen.

GroenLinks en D66 stellen meer eisen aan de plannen van de minister. De partijen willen dat er meer geld wordt geïnvesteerd in het hoger onderwijs. Daarnaast wil GroenLinks dat de OV-studentenkaart behouden blijft, dat aanvullende beurs omhoog gaat en het collegegeld omlaag. D66 heeft bij het begrotingsakkoord van afgelopen oktober wel extra geld voor onderwijs bedongen, maar volgens Kamerlid Paul van Meenen is dit nog te beperkt. Ook vindt hij dat er meer zekerheid moet zijn over de rente die studenten na hun studie over de schuld moeten betalen.

Het leenstelsel zou alleen gaan gelden voor nieuwe studenten van het hbo of de universiteit. Studenten die na de bacheloropleiding een masteropleiding willen volgen die na 1 september 2014 begint, vallen in de masterfase onder het nieuwe leenstelsel. Studenten die na 1 september 2015 aan een bacheloropleiding begint, vallen ook onder het leenstelsel.

Het kabinet was van plan om de basisbeurs voor nieuwe studenten in het schooljaar 2014/2015 te vervangen door een lening. Maar minister Bussemaker heeft in juni 2013 zelf besloten het leenstelsel voor de bachelorfase een jaar uit te stellen, tot het schooljaar 2015/2016. Het kabinet wil wel gewoon doorgaan met het leenstelsel voor de masterfase, per 1 september 2014. Maar het is maar de vraag of daar een meerderheid voor is in de Eerste Kamer.

De bezuinigingen op de basisbeurs en de ov-kaart moeten samen structureel 1,2 miljard opleveren in 2018.  Het kabinet wil dat geld weer investeren in onderwijs. Omdat het leenstelsel alleen gaat gelden voor nieuwe studenten, duurt het een paar jaar voordat de totale 'opbrengst' wordt gehaald. .

In het nieuwe leenstelsel wordt rekening gehouden met het inkomen van ouders en afgestudeerden. Studenten van ouders met een laag inkomen hebben recht op een inkomensafhankelijke aanvullende beurs.

PVV-Kamerlid Harm Beertema zegt alleen voorstander te zijn van een leenstelsel in de masterfase. Hij is fel tegen het afschaffen van de basisbeurs in de bachelorfase. Omdat hij het hele pakket in één keer wil behandelen zal zijn fractie daarom toch niet voor het master-voorstel stemmen dat nu op tafel ligt. Beertema tegen nu.nl: "Jongeren hebben leenangst. Volgens de HBO-raad zullen 14.000 van hen afzien van studeren, terwijl wij vinden dat iedereen zonder belemmering toegang moet blijven houden tot het hoger onderwijs'.

Provincie:
Tag(s):