vrijdag, 22. november 2013 - 21:23 Update: 03-07-2014 0:48

Bussemaker ziet buitenlandse student het liefst in Nederland aan de slag gaan

Foto van studenten VU | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Buitenlandse studenten zouden na hun studie in Nederland ook aan het werk moeten gaan in Nederland. Om dit te bereiken lanceert minister Bussemaker zaterdag 23 november een plan om deze studenten al tijdens hun studie te binden aan Nederland door het aantrekkelijker voor ze te maken.

Door studenten in contact te brengen met potentiële werkgevers, door betere informatie te geven over een loopbaan in ons land en met taalcursussen wil minister Bussemaker meer internationaal talent proberen te behouden op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Actieplan
Het Actieplan Make it in The Netherlands bevat een keur aan maatregelen om internationale studenten te trekken en vervolgens aan Nederland te binden. Gemotiveerde buitenlandse studenten krikken het niveau op, verbeteren het studiesucces, ook van Nederlandse studenten, en versterken het internationale karakter van het Nederlands hoger onderwijs. 

Bovendien is internationaal talent hard nodig op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de internationale studenten na afstuderen graag in Nederland wil blijven, terwijl maar 27% daadwerkelijk blijft. Alle reden dus om dit potentieel te benutten.

Cursus Nederlands
Een van de belangrijkste factoren bij de beslissing om te blijven is de taal, zo bleek eerder uit een advies van de SER. Omdat Nederlanders doorgaans goed Engels spreken, is het voor buitenlandse studenten vaak niet nodig om Nederlands te leren. 

Als ze hier willen blijven werken is beheersing van de Nederlandse taal vaak wel een vereiste. Door in te zetten op taalcursussen wordt die drempel weggenomen. Er komt een online cursus, in de vorm van een MOOC, en bestaande taalcursussen worden beter vindbaar gemaakt op een digitaal platform.

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap lanceert het actieplan Make in the Netherlands in bijzijn van maar liefst 900 internationale studenten tijdens het carrière evenement NL4Talents. 

Het actieplan is gemaakt samen met ISO, FNV -Jong, LSVb, Kences, VSNU, Vereniging Hogescholen, MKB-Nederland, Brainport Eindhoven, Nuffic, Dhenim, VNO-NCW, ESN en het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.