donderdag, 10. januari 2013 - 19:48 Update: 03-07-2014 1:04

'Capgemini rijdt scheve schaats'

'Capgemini rijdt scheve schaats'
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie

De afgelopen dagen is er veel te doen geweest over Capgemini. Dit alles heeft te maken met het voorgenomen besluit van de directie om 400 werknemers van Capgemini een voorstel tot salarisverlaging te doen.

Hun huidige salaris zou niet meer in balans zijn met de tarieven waarmee deze mensen kunnen worden tewerkgesteld in de markt. Hun zogenaamde marktwaarde is gedaald. Het voorgenomen besluit om werknemers een voorstel te doen voor een salarisverlaging, of zoals het bij Capgemini wordt genoemd de kaliberatie, is reeds genomen in het derde kwartaal van 2012. De bom is gebarsten toen de werkgever zelf hiermee naar buiten is getreden. De voorgestelde kaliberatie is niet eerlijk ten opzichte van het personeel. De rekening wordt veel te gemakkelijk bij de werknemers neergelegd. De marktwaarde van deze werknemers is niet van de ene op de andere dag afgenomen. Zoiets is een proces van jaren. Het bedrijf heeft klaarblijkelijk onvoldoende zicht gehad op de marktontwikkelingen vanaf 2008. Daar is dus ook niet tijdig en adequaat op ingespeeld. Nu zijn de werknemers de dupe. ‘Bovendien vragen wij ons af of het lek bij Capgemini met deze maatregel boven is. Dat durven wij ten sterkste te betwijfelen,’ aldus CNV Dienstenbond. 'Gesteld al dat er sprake zou moeten zijn van een loonoffer om het bedrijf overeind te houden, dan zou dit een loonoffer moeten zijn van iedereen, inclusief management en bestuur. Dat is echte solidariteit.’
Categorie: