dinsdag, 18. juni 2013 - 21:27 Update: 03-07-2014 0:56

CBP: Zorginstellingen onzorgvuldig met medische gegevens

Foto van dossier mappen patiënt kast | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Zorginstellingen treffen onvoldoende maatregelen om ervoor te zorgen dat uitsluitend bevoegde medewerkers van ziekenhuizen, GGZ-instellingen of huisartsenposten toegang hebben tot digitale patiëntendossiers en andere medewerkers dus niet.

Dit concludeert het College bescherming persoonsgegevens (CBP) na onderzoek bij negen zorginstellingen. ‘Die instellingen gaan onzorgvuldig om met de medische gegevens van hun patiënten en overtreden zo de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)’, meldt het CBP dinsdag.

Medewerkers van een zorginstelling mogen alleen dán toegang krijgen tot patiëntgegevens als zij een behandelrelatie met de betreffende patiënt hebben of als de toegang noodzakelijk is voor de beheersmatige afwikkeling van de behandeling. 

Het CBP gaat er op basis van het onderzoek, nieuwe signalen en gesprekken met koepelorganisaties van uit dat de aangetroffen situatie op grote schaal voorkomt in de zorgsector. “De patiënt moet kunnen rekenen op én een goede medische behandeling én zorgvuldige omgang met zijn  persoonlijke gegevens”, aldus Wilbert Tomesen, collegelid van het CBP.