dinsdag, 16. april 2013 - 18:01 Update: 03-07-2014 0:59

Celstraf voor verdachten Palm Invest

Foto van stoel rechters | EHF
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Beide verdachten in de zaak Palm Invest zijn vandaag in hoger beroep veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar vanwege oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag beslist.

De zaak diende afgelopen jaar tegen twee feitelijk leidinggevenden van de rechtspersonen PR Invest BV en Palm Invest BV. De verdachten werd verweten oplichting (met behulp van stevige reclamecampagnes), dan wel verduistering, valsheid in geschrift, witwassen en opzettelijke overtreding van de Wet toezicht effecten verkeer 1995 door het verkopen van obligaties beneden de vrijstellingsgrens van €50.000,-. De feitelijk leidinggevenden waren bij deze activiteiten betrokken tussen eind 2005 en begin 2008. Daarbij is eerst door beleggers ongeveer 1,8 miljoen euro geïnvesteerd in PR Invest BV (beleggingen in onroerend goed in het buitenland en deelnemingen) en daarna ongeveer 30 miljoen euro in Palm Invest BV (beleggingen in onroerend goed in de Palm Eilanden).  Van daadwerkelijke investeringen in onroerend goed op de Palm Eilanden ten behoeve van Palm Invest BV is het hof niet gebleken.

In tegenstelling tot de rechtbank is het hof van oordeel dat het van meet af aan het opzet van de verdachten was om door middel van oplichting aan geld te komen. In totaal zijn ruim 400 personen gedupeerd. Het hof is van oordeel dat de ernst van de feiten een zwaardere straf vereist dan in eerste aanleg is opgelegd (drie jaar en zes maanden). De lengte van procedure heeft geen gewicht in de schaal gelegd. Het hof is gekomen – na een eis van zes jaar voor beide verdachten – tot vijf jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, waarvan de beide feitelijk leidinggevers in 2008 reeds negen maanden hebben ondergaan. Het hof heeft daarnaast een aantal vorderingen van benadeelde partijen tot een totale hoogte van € 360.000,- met daarbij de schadevergoedingsmaatregel opgelegd. Als de verdachten dit bedrag niet betalen wacht hen, los van de hen opgelegde gevangenisstraf, een jaar lang in vervangende hechtenis.

 

Provincie:
Tag(s):