dinsdag, 24. september 2013 - 7:53 Update: 03-07-2014 0:51

ChristenUnie en D66 presenteren tegenbegroting

foto van ChristenUnie | fbf
Foto: fbf
Den Haag

De ChristenUnie wil volgend jaar de helft minder bezuinigen dan het kabinet. De partij geeft prioriteit aan banen en de portemonnee van gezinnen en wil daarom niet meer dan 3 miljard bezuinigen.

Fractievoorzitter Arie Slob: ,,Het kabinet overvraagt de samenleving met een pakket van 6 miljard bezuinigingen en lastverzwaringen. Dit verdiept de crisis, kost banen en belemmert duurzame groei van de economie. Wij stellen er een hoopvolle agenda tegenover en bieden met onze plannen wél perspectief aan gezinnen die de crisis zwaar voelen en de 700.000 werklozen die nu aan de kant staan. We vergroenen de economie en zorgen in onze tegenbegroting juist voor een forse lastenverlichting voor gezinnen en bedrijven. Goed voor de koopkracht en het zorgt voor meer banen.”

Voor de ChristenUnie staat centraal dat het broze herstel van de economie niet geschaad mag worden en er niet nog meer werklozen bijkomen. De ChristenUnie zet in op vier terreinen: het versterken van gezinnen, het creëren van werkgelegenheid, het duurzamer maken van de economie en het opkomen voor wat kwetsbaar is. De ChristenUnie verlicht de lasten voor bedrijven en gezinnen met 3 miljard euro. Vooral de lasten op inkomen en arbeid worden verlaagd, waardoor de koopkracht toeneemt en er meer banen bijkomen.

D66 wil 4 miljard bezuinigen

Ook D66 is vandaag met een tegenbegroting gekomen. De partij wil volgend jaar niet 6, maar 4 miljard bezuinigen. Zo kan er volgens de partij wat extra's worden gedaan voor onderwijzend personeel en ambtenaren.