vrijdag, 18. januari 2013 - 16:40 Update: 03-07-2014 1:04

'Cijfers over Oldtimers kloppen voor geen meter'

'Cijfers over Oldtimers kloppen voor geen meter'

De oldtimerkwestie lijkt in Nederland een steeds heter hangijzer te worden.

Terwijl landelijk inmiddels tienduizenden handtekeningen in een petitie zijn ondertekend, om voertuigen van 25 jaar en ouder vrij van wegenbelasting te houden, lijkt de regering zich alleen maar bezig te houden hoe de schatkist weer op peil te krijgen over de rug van liefhebbers met twee rechterhanden. In augustus 2012 publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving het rapport “Milieueffecten van Oldtimers”. In dit rapport werd berekend dat de Nederlandse oldtimers 1,5 miljard kilometers per jaar rijden en voor veel NOx en PM10 uitstoot zorgen. Een uitgebreide milieuzone, waarbij de oldtimer in elke bebouwde kom geweerd zou worden, zou de oplossing zijn. [b]PBL-rapport klopt niet[/b] Het FEHAC, de koepelorganisatie voor oldtimer en klassiekerclubs, heeft samen met onafhankelijke deskundigen het PBL-rapport geanalyseerd en komt tot heel andere cijfers en conclusies. Zo blijkt dat oldtimers hooguit 1 miljard kilometers per jaar rijden en valt dus de totale uitstoot (NOx en PM10) van oldtimers ten opzichte van het gehele wegverkeer (dus inclusief vrachtwagens, autobussen etc.) in het niet. Het PBL bekijkt alleen de personenwagens. [b]Rijden veel minder kilometers dan PBL laat zien[/b] Het effect op de luchtkwaliteit is zeer gering aldus de nieuwe berekeningen. Er zijn slechts weinig knelpunten en het weren van oldtimers op deze knelpunten lost deze knelpunten niet op. Het PBL heeft volgens het FEHAC ten onrechte in zijn rapport het gebruik van een beperkte groep oldtimers, die dagelijks gebruikt worden, als norm gesteld voor alle oldtimers. Hierdoor gaat men uit van veel meer kilometers en bijbehorende vervuiling. Ook komt deze groep veel binnen de bebouwde kom. Het merendeel van de oldtimers wordt echter slechts recreatief gebruikt. Zij rijden veel minder kilometers. En dan meestal buiten de bebouwde kom (en hier bevinden zich niet de knelpunten van het NSL). [b]Grote onzekerheid over de toekomst[/b] FEHAC betreurt de kwaliteit van het PBL-rapport. Mede door dit rapport is de MRB-vrijstelling ter discussie komen te staan. Hierdoor bestaat er in de oldtimerwereld grote onzekerheid over de toekomst. Deze onzekerheid heeft al tot grote schade geleid bij de bedrijven die de liefhebbers helpen bij het in stand houden van het mobiel erfgoed. FEHAC verwacht met de gepubliceerde analyse van het PBL-rapport een positieve bijdrage te leveren aan de discussie rond de milieueffecten van oldtimers, en maakt zich met onze alliantiepartners BOVAG, RAI, FOCWA, KNAC en ANWB sterk om de MRB vrijstelling voor recreatief gebruik van oldtimers te handhaven. FEHAC is geen voorstander van het gebruik van oldtimers als dagelijks vervoermiddel.
Categorie: