maandag, 14. oktober 2013 - 17:11 Update: 03-07-2014 0:50

CNV akkoord met begrotingsakkoord

Foto van Jaap Smit CNV | CNV
Foto: CNV
Utrecht

‘De kern van het sociaal akkoord blijft overeind, nu met steun van D66, ChristenUnie en SGP,’ zegt Jaap Smit, voorzitter van het CNV, maandag naar aanleiding van het begrotingsakkoord.

‘Wees er zuinig op. Maar het shoppen in gesloten akkoorden doet de politiek geen goed. Het CNV heeft moeite met het afschaffen van de werkbonus dit treft juist mensen met een zwaar beroep en laag inkomen.’

De verbeterde koopkracht voor de middeninkomens is goed. Koopkrachtherstel is noodzakelijk om de economie structureel vooruit te krijgen. Door het herstel van de kindregelingen kunnen veel gezinnen voor het eerst in jaren weer hopen op een kleine koopkrachtverbetering.

Smit: ‘Maar het CNV bestuur plaatst de kanttekening dat het niet zo mag zijn dat de verbetering van de koopkracht wordt betaald door de zwaksten in de samenleving en dat er opnieuw zwaar wordt bezuinigd op publieke dienstverlening en op thuiszorgmedewerkers. Zo blijkt dat 6 miljard bezuinigen toch te fors is.’

‘Het CNV vindt het een winstpunt uit het begrotingsakkoord dat de inhoudelijke ideeën over het ontslagrecht, de WW en de flexibiliteit van de arbeidsmarkt van sociale partners nu een breed politiek draagvlak hebben. We hebben echter niet voor niets 1 januari 2016 als ingangsdatum afgesproken in het sociaal akkoord, bij het versnellen van de regels over het eerder accepteren van werk vanuit de WW, zitten grote risico’s. Een ander winstpunt is de extra investering in onderwijs.’

Zware beroepen
‘En voor het CNV is het afschaffen van de werkbonus een doorn in het oog’, zegt Smit. Mensen met een zwaar beroep en een laag inkomen zijn hiervan de dupe en kunnen op de leeftijd van 65 jaar niet meer uittreden zonder er financieel op achteruit te gaan. De werkbonus was hiervoor het belangrijkste middel. Smit: ‘Door het afschaffen van die bonus zijn we weer terug bij af. Voor deze groep moeten concrete afspraken komen, zodat ze daadwerkelijk langer kunnen werken.’

WW
Ook wat betreft het sneller invoeren van de maatregel dat niet passend werk geaccepteerd moet worden als iemand in de WW zit, is het CNV kritisch. Smit: ‘Het UWV moet zich inzetten voor het vinden van passend werk en er moet geen apparaat op worden getuigd voor het naleven van één regel.’

Werkgelegenheid
Door arbeid voor werkgevers iets goedkoper te maken en door milieu onvriendelijke activiteiten zwaarder te belasten kan potentieel veel werk worden gecreëerd. Het CNV ziet het als zijn taak om er bij de CAO-onderhandelingen op toe te zien dat deze ruimte voor bedrijven ook echt te goede komt aan werk. Een echte beoordeling van deze maatregel kan daarom ook pas later worden gegeven. Dat geldt ook voor de extra inzet voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid.

 
Provincie: