donderdag, 19. september 2013 - 8:53 Update: 03-07-2014 0:52

CNV komt ook met looneis

foto van zakgeld | fbf
Foto: fbf archief
Den Haag

De CNV-bonden zetten in 2014 in op koopkrachtverbetering voor de af te sluiten cao’s, waarbij het aan de slag houden van mensen de grootste prioriteit heeft. Daar waar het mogelijk is wordt niet nagelaten een hoge loonvraag neer te leggen.

Maurice Limmen, arbeidsvoorwaardencoördinator van het CNV: ‘Veel werknemers hebben al jaren hun koopkracht zien afnemen. Vooral in de publieke sector zijn werknemers hier de dupe van, door een jarenlange nullijn. Deze jarenlange periode kan teneinde komen door de ruimte die het kabinet heeft geboden. Die ruimte zullen we benutten.’ De loonvraag in cao’s is maatwerk. In die sectoren waar het kan, willen we werknemers daar snel van laten profiteren.’ Verder constateert het CNV dat er steeds meer mensen aan de kant van de arbeidsmarkt staan en niet meer aan de slag komen. En als mensen al een baan vinden, dan gaat het bijvoorbeeld om een baan op basis van een tijdelijk contract of een noodgedwongen bestaan als ZZP’er. Limmen: ‘Deze ontwikkeling moet een halt toe worden geroepen in de cao.’ Het komende cao-seizoen zal zeker worden beïnvloedt door het sociaal akkoord. Het sociaal akkoord biedt kansen aan werkgevers en werknemers om werkloosheid waar mogelijk te voorkomen of te beperken. Limmen: ‘Het CNV zet hier al jarenlang op in, en dat zullen wij ook komend cao-seizoen blijven doen. Onze inzet op werk heeft niet alleen te maken met het aan werk helpen van mensen die werkloos dreigen te worden, of al zijn. Dit heeft ook te maken met het bieden van kansen aan jongeren om werkervaring op te doen. En het heeft te maken met het aan de slag houden van oudere werknemers, die langer door moeten werken. Het CNV wil jong en oud blijvend aan de slag houden.’ Voor wat betreft de WW zal het CNV aan de cao-tafel inzetten op een volledige reparatie van de kabinetsmaatregelen.
Categorie:
Tag(s):