vrijdag, 8. maart 2013 - 11:04 Update: 03-07-2014 1:01

Cohen: roepen dat er geen feest is hielp niet

Cohen: roepen dat er geen feest is hielp niet

Haren - In het gemeentehuis van Haren heeft vrijdag de commissie Cohen haar bevindingen gepresenteerd over de Project X-rellen in het Groningse Haren. 'Project X was al een gevaarlijke hype voordat de massamedia het oppikte', aldus de commissie.

Volgens de voorzitter van de commissie, Job Cohen, was het een botsing tussen twee werelden. De ene die de openbare orde wilde handhaven en de andere die een feestje wilde maken. De roep door de overheid dat er geen feest was in Haren, heeft geen dempende werking gehad op Facebook. [b]Onduidelijke communicatie[/b] De openbare uitnodiging van Merthe is door jongeren, veelal uit het Noorden, opgepikt en verspreid. De poging om het feest de kop in te drukken is door onduidelijke communicatie mislukt. Dat er mogelijk een noodverordening zou worden ingezet heeft er voor gezorgd dat de media aandacht begon te schenken aan Project X. De geruchten over een alternatief feest heeft een aanzuigende werking gehad, waardoor er jongeren naar Haren kwamen. [b]Alcohol en baldadigheid zorgde voor grimmige sfeer[/b] Doordat de winkels gewoon open waren, konden de jongeren alcohol inslaan voor zover ze dat niet zelf hadden meegenomen. Ook werd het alcoholverbod dat was ingesteld niet gehandhaafd. Alcohol, een baldadige sfeer en de aanwezigheid van camera's zorgde volgens de commissie voor een grimmige sfeer. Deze werd door het inzetten van de mobiel eenheid aangewakkerd. [b]Aanbevelingen door commissie[/b] Er moeten volgens de commissie duidelijke kaders komen voor de veiligheid waarbinnen gefeest mag worden. Dreigt het buiten deze kaders te komen moet er sneller worden opgeschaald om voldoende politie op de been te krijgen. Tevens moet de sociale media beter gemonitord worden zodat signalen sneller opgepakt kunnen worden. Ook mensen moeten beseffen dat wat zij op internet (Facebook, Twitter e.d.) zetten openbaar is. [b]Politie optreden[/b] De commissie spreekt haar waardering uit voor de politieorganisatie die na de rellen in Haren een 'niet mis te verstane evaluatie gemaakt van zijn optreden'. Hier zijn de nodige acties op ondernomen en aanbevelingen gemaakt. Het is volgens de commissie van cruciaal belang dat de politie grondige aandacht besteedt aan de voorbereiding op evenementen, het daadwerkelijk doordenken en doorleven van scenario’s. [b]Ervaringen[/b] De commissie ziet de rellen in Haren als 'unieke gebeurtenis' die ieder moment weer zou kunnen gebeuren. De kennis moet gedeeld worden en nieuwe inzichten moeten worden ingezet bij onder andere de aanstaande troonswisseling in Amsterdam.
Provincie: