donderdag, 23. mei 2013 - 13:14 Update: 03-07-2014 0:57

Commissie gaat onderzoek doen naar imago-schade

Commissie gaat onderzoek doen naar imago-schade
Groningen

Het provinciebestuur van Groningen stelt zelf een commissie in die een onafhankelijk advies zal uitbrengen over structurele maatregelen ter compensatie van imago-schade door de gaswinning en het verhoogde risico op zwaardere aardbevingen. Voorzitter van de Commisse Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen is Wim Meijer, onder meer voormalig Commissaris van de Koningin Drenthe en Staatssecretaris.

De onderzoeken die Minister Kamp van het Ministerie van Economische Zaken momenteel uit laat voeren, gaan vooral over schade en preventie. De provincie is van mening dat ook voor indirecte schade een voorziening moet worden getroffen voor Noord-Oost Groningen en stelt daarom deze commissie in. De maatregelen die de commissie voorstelt, moeten bijdragen aan de gewenste energietransitie en de rol die Groningen hierin wil vervullen. Het advies wordt eind oktober uitgebracht zodat het een rol kan spelen bij de besluitvorming van het Kabinet over de toekomst van de gaswinning uit het Groningen-veld. De Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen bestaat uit de heer Wim Meijer, de heer drs. Pieter van Geel, de heer drs. Ed Nijpels en mevrouw dr. Hannie te Grotenhuis: