vrijdag, 26. april 2013 - 17:18 Update: 03-07-2014 0:58

Commissie gaat risicoanalyse maken van het elektronisch stemmen

Foto van stemcomputer verkiezingen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft vrijdag de Commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal ingesteld.

'De commissie gaat onderzoeken of en hoe elektronisch stemmen opnieuw kan worden ingevoerd', meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag.

De commissie gaat een risicoanalyse maken van het elektronisch stemmen en adviseren over hoe eventuele risico’s kunnen worden afgedekt. Ook gaat zij de eisen opstellen die aan elektronisch stemmen moeten worden gesteld, bijvoorbeeld aan de apparatuur en programmatuur. En zij gaat breed toetsen of er draagvlak is voor haar voorstellen, zowel bij voorstanders als tegenstanders.

De adviescommissie wordt voorgezeten door W.I.I. van Beek (Willibrord) en bestaat uit mr. B.B. Schneiders (Bernt), burgemeester van Haarlem en voorzitter Genootschap van burgemeesters, prof. dr. A.J. van Eijk (Daan), hoogleraar TU Delft Applied Ergonomics and Design, dr. ir. R. Prins (Ronald), directeur Fox-IT, dr. J-H. Hoepman (Jaap-Henk), senior onderzoeker veiligheid en privacy bij TNO Groningen, drs. A. Kamphuis (Arjen), zelfstandig ICT-deskundige, I. Ruiter (Ineke), partner Management Centrum en F. de Paauw (Fini) voorzitter Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad. Prof. mr. H.R.B.M. Kummeling (Henk), voorzitter van de Kiesraad, is als onafhankelijk expert aan de commissie toegevoegd.

De leden zijn geselecteerd op basis van hun deskundigheid en ervaring op terreinen als wet- en regelgeving over verkiezingen, ICT en beveiliging en toegankelijkheid van het stemproces.

Budget:500.000 euro
De commissie krijgt zes maanden de tijd om haar opdract uit te voeren: zij moet voor 1 november 2013 advies uitbrengen. Zij krijgt een budget van 500.000 euro.