woensdag, 18. december 2013 - 13:30 Update: 03-07-2014 0:46

Commissie:elektronisch stemmen met geprint stembiljet

Foto van stemcomputer verkiezingen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De commissie Onderzoek elektronisch stemmen adviseert om over te gaan tot elektronisch stemmen en tellen. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nam woensdag het advies ‘Elke stem telt’ van de commissie in het stemlokaal in ontvangst.

Stembiljet printen
‘Stemmen moet geschieden met een stemprinter waarmee de kiezer zijn keuze bepaalt en waarmee een papieren stembiljet wordt geprint’, aldus de commissie. De stemprinter slaat de stem niet op en telt ook geen stemmen. Tellen gebeurt door de papieren stembiljetten te scannen. Het papieren proces moet leidend moet zijn, aldus de commissie.

Het advies bevat conform de taakopdracht onder andere een risicoanalyse voor het stemproces, een overzicht van de eisen die aan apparatuur en programmatuur gesteld moeten worden en een raming van kosten. Voor dat laatste heeft de commissie ook in kaart gebracht wat de huidige kosten zijn van het organiseren van de verkiezingen door gemeenten.

Minister Plasterk: ‘De opdracht aan de commissie was lastig vanwege de complexe voorgeschiedenis van het elektronisch stemmen. Ondanks die complexiteit is de commissie met een eenduidig advies gekomen. Het advies lijkt te leiden tot verhoogd gebruikersgemak, inclusief voor groepen die moeite hebben met stemformulieren, en dankzij het elektronisch tellen tot een snelle betrouwbare voorlopige verkiezingsuitslag op de verkiezingsavond. Ook lijken de betrouwbaarheid en privacy te zijn gewaarborgd.’

Plasterk streeft ernaar zo snel mogelijk een kabinetsstandpunt over het advies voor te bereiden.