dinsdag, 5. februari 2013 - 18:33 Update: 03-07-2014 1:03

Controlebericht NL-Alert in heel Nederland uitgezonden

Controlebericht NL-Alert in heel Nederland uitgezonden
Foto: Archief FBF.nl

Alle 25 veiligheidsregio’s hebben op maandag 4 februari jl. rond 12.00 uur het eerste NL-Alert controlebericht uitgezonden.

Aan de hand van dit controlebericht konden mensen in heel Nederland nagaan of zij hun mobiel goed hebben ingesteld voor het aanvullende alarmmiddel NL-Alert. Hoeveel mensen daadwerkelijk het controlebericht hebben ontvangen, wordt nu onderzocht. Naar verwachting zijn de bereikcijfers van het eerste controlebericht van NL-Alert over vier weken bekend. Op dit moment werkt NL-Alert op meer dan de helft van de mobiele telefoons, mits de telefoon aan staat, het NL-Alert kanaal is ingesteld en de telefoon bereik heeft. De overheid verwacht dat minder dan de helft van de Nederlanders het controlebericht op zijn of haar mobiele telefoon heeft ontvangen, omdat nog niet iedereen zijn telefoon heeft ingesteld. NL-Alert moet de komende jaren uitgroeien tot een volwaardig alarmmiddel. Het uitzenden van een controlebericht is bedoeld om mensen die hun mobiel hebben ingesteld voor NL-Alert, na te laten gaan of zij dit juist hebben gedaan. Daarnaast biedt het de 25 veiligheidsregio’s de mogelijkheid om op grote schaal ervaring op te doen met het uitzenden van NL-Alert. Mobiele telefonieaanbieders kunnen hun NL-Alert netwerk bij het versturen van controleberichten op landelijke schaal testen zodat mogelijke storingen direct verholpen kunnen worden. De leerpunten uit het uitzenden van het eerste controlebericht, worden meegenomen in de doorontwikkeling van het aanvullende alarmmiddel. Op maandag 6 mei 2013 rond 12:00 zendt de overheid het volgende controlebericht uit. Wie wil weten of zijn mobiel NL-Alert al kan ontvangen, kan dat nagaan op [url=http://instelhulp.nlalert.nl/]http://instelhulp.nlalert.nl/[/url]
Categorie: