vrijdag, 20. december 2013 - 22:42 Update: 03-07-2014 0:46

CPB: jongeren profiteren veel minder van het huidige pensioensysteem

Foto pensioen appeltje voor de dorst | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

In een rapport van het Centraal Planbureau (CPB) staat dat de huidige pensioenregeling jongeren benadeelt en het draagvlak voor het pensioensysteem ondermijnt.

Het rapport is vrijdagavond pas vrijgegeven door staatssecretaris Jette Klijnsma, een dag na het Kamerdebat over het pensioenakkoord. Dit schrijven meerdere media vrijdagavond.

In de rapportage 'Voor- en nadelen van de doorsneesystematiek' schrjft het CPB dat de redenen waarom het huidige systeem ooit zo is bedacht 'niet helemaal meer opgaan endat kan er toe leiden dat het draagvlak voor solidariteit en voor deelname aan de de pensioenregeling afneemt.' Het doorsneesysteem belast de opbouw van jongeren en subsidieert de opbouw de ouderen.

In Nederland betalen de jongeren mee aan de pensioenopbouw van oudere generaties, maar wanneer ze zelf ouder zijn krijgen zij weer "subsidie" van de generaties die dan jong zijn. Dat systeem is ontstaan in een tijd dat iedereen bij dezelfde baas werkte en dus eerst te veel betaalde, maar daarna ook ontving. Het CPB constateert dat dat nu is veranderd. In de praktijk wisselen jongeren nu veel vaker van baan en dus van pensioenfonds. Jongeren profiteren nu veel minder van het systeem. Als een jongere op latere leeftijd zzp'er wordt en helemaal niet meer bij een pensioenfonds is aangesloten, heeft hij relatief veel betaald voor zijn opgebouwde pensioen.

Het CPB komt nu met  een aantal alternatieve pensioensystemen, waarbij de nadelen verdwijnen. Pensioen kunnen dan bovendien hoger uitvallen. De overgangskosten van zo'n neutraler systeem kunnen echter oplopen tot zo'n 100 miljard euro. Klijns vindt dat de CPB-notitie kan bijdragen aan de discussie.

Categorie: