dinsdag, 9. juli 2013 - 8:19 Update: 03-07-2014 0:55

D66 stemt tegen plan nieuw Feyenoord stadion

foto van feyenoord stadion | fbf
Foto: fbf
Rotterdam

Het is uiterst onzeker geworden of de plannen voor een nieuw Feyenoord stadion door kunnen gaan. Donderdag moet de Rotterdamse gemeenteraad zich uitspreken over de financiering. Maar collegepartij D66 heeft besloten tegen te stemmen. Alleen de oppositie kan het plan nog redden, maar die kans lijkt heel erg klein.

In een persbericht zet D66 haar standpunt uiteen:

De fractie van D66 ziet onvoldoende meerwaarde voor Rotterdam in het voorstel voor Het Nieuwe Stadion (HNS). De fractie stemt daarom donderdag 11 juli 2013 unaniem tegen het plan. Dat maakte fractievoorzitter Salima Belhaj dinsdagochtend bekend. "D66 gelooft niet dat met dit plan de ambities in termen van economie, breedtesport en werkgelegenheid worden waargemaakt, terwijl er wel een flinke gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd. Deze bijdrage is bovendien niet zonder risico's voor de gemeente. "

Met het voorstel voor Het Nieuwe Stadion is een investering van bijna 400 miljoen euro gemoeid. Aan de gemeente wordt een garantstelling van 165 miljoen euro gevraagd, 35 miljoen grondkosten en een investering van 36 miljoen in aanpassingen in de infrastructuur rondom het nieuwe stadion. "We hebben als fractie een integrale afweging gemaakt en ruim te tijd genomen om alle stukken, meningen van Rotterdammers en de onafhankelijke onderzoeken, die mede op initiatief van D66 zijn uitgevoerd, mee te wegen. Het is geen makkelijk besluit geweest en we zien ook de voordelen, maar alles afwegende zijn we er onvoldoende van overtuigd dat deze investering Rotterdam daadwerkelijk vooruit helpt", aldus fractievoorzitter Salima Belhaj. D66 acht de kans te groot dat de financieringslasten van het nieuwe stadion een blok aan het been van Feyenoord worden in plaats van dat het de club vooruit helpt. Belhaj: "En dus lopen we ook als gemeente het risico dat de garantie van 165 miljoen daadwerkelijk wordt ingeroepen. We moeten dan extra bezuinigen en in tijden van financiele crisis moet je heel goed afwegen of je dat risico wil lopen. Het zou echter ook betekenen dat we nog minder kunnen investeren in de binnenstad van Rotterdam, de motor van de lokale economie."

Voor D66 speelde in haar afweging ook de meer principiele vraag of je als overheid betaald voetbal nog wel financieel zou moeten steunen, anders dan investeren in de infrastructuur vanwege verplaatsing van het stadion. D66 vindt het een gemiste kans dat bij de planontwikkeling weinig concrete verbindingen zijn gelegd met andere partijen in de stad, waaronder het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, sportverenigingen en supporters. "Dit heeft het draagvlak voor Het Nieuwe Stadion in de stad geen goed gedaan, maar maakt ook dat weinig concreet is wat Het Nieuwe Stadion de stad oplevert in termen van o.a. economie, werkgelegenheid, onderwijs en breedtesport", besluit Belhaj.

Provincie:
Tag(s):
d66