vrijdag, 1. november 2013 - 10:55 Update: 03-07-2014 0:49

D66 wil van Noord-Brabant naar Brabant

Jeroen Hageman | D66
Foto: D66

We gaan verder als Brabant, tenminste als het aan de Statenfractie van D66 Noord-Brabant ligt. Zij heeft een initiatiefvoorstel ingediend om de naam van de provincie te veranderen in Brabant.

'Het is een nieuwe maar vertrouwde naam die beter past bij onze identiteit. Hiermee gaan we ons nog zelfbewuster richten op onze uitdagingen richting Europa en de rest van de wereld.' aldus initiatiefnemer Jeroen Hageman. Onderzoek van Ipsos wijst uit dat 52% van de inwoners zich meer Brabander voelt dan Noord-Brabander terwijl maar 14% zich meer Noord-Brabander voelt. De naam Noord-Brabant stamt nog uit de tijd dat er een hertogdom Brabant was. Dit hertogdom is 2 eeuwen geleden opgeheven. We laten, met respect voor onze afkomst, de naam uit het verleden achter ons. Jeroen Hageman: 'Het is toch vreemd dat als bijna iedereen de naam Brabant gebruikt, we blijven vasthouden aan die formele naam Noord-Brabant? We zien dat ook de provincie zélf, in al haar eigen beleidsstukken de naam Brabant hanteert. Als de provincie zich als Brabant presenteert, moet ze zich ook Brabant gaan noemen. De provinciewet biedt die ruimte. Laten we dus verder gaan als Brabant.'

Provincie: