woensdag, 13. februari 2013 - 10:52

De maatregelen van het woningmarkt-akkoord op een rijtje

Samen met D'66, ChristenUnie (CU) en SGP heeft het kabinet een akkoord bereikt over de woningmarkt en de bouwsector.

Volgens minister Blok van Wonen geeft dit akkoord Nederland de impuls die het land nu nodig heeft. Het akkoord bevat een aantal maatregelen dat de bouw en daarmee de werkgelegenheid moet stimuleren, energiebesparing moet bevorderen, starters moet helpen en scheefwonen moet tegengaan.

Partijen willen de investeringscapaciteit in de bouw stimuleren door de BTW te verlagen van 21 procent naar 6 procent voor verbouwingen en
renovatiewerken in de bestaande bouw, gedurende 1 jaar ingaand op 1 maart
2013. Ook komt er een stimuleringsfonds van 150 miljoen voor energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving zowel voor verhuurders als voor eigen woningbezitters. Het fonds wordt aangevuld met middelen uit de markt, zodat het zal verviervoudigen tot 600 mln.

Wat betreft het huren en kopen van woningen zijn de volgende maatregelen genomen. De huren zullen geen 9 procent, maar maximaal 6,5 procent stijgen. De verhuurdersheffing voor woningcorporaties daalt; die wordt 1,75 miljard in plaats van 2 miljard. De aflossingstermijn voor nieuwe hypotheken gaat van 30 naar 35 jaar en het wordt mogelijk om niet meer de hele hypotheek af te lossen: 50 procent in plaats van volledig. Het leidt er wel toe dat er minder hypotheekrente kan worden afgetrokken.

Er komt een speciaal fonds voor startersleningen van 50 miljoen euro, dat was 20 miljoen. Huurders die er in inkomen op achteruit gaan, krijgen onder bepaalde omstandigheden huurverlaging en de huurhoogte wordt niet gekoppeld aan de WOZ-waarde, maar punten gaan de huur bepalen. Verder wordt het aantrekkelijker gemaakt om lege kantoorpanden om te bouwen tot woonruimte.

Mensen die te maken krijgen met een inkomensdaling, terwijl zij eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen, krijgen recht op huurverlaging. Dit tot het niveau dat zij aan huur zouden hebben moeten betalen als zij geen inkomenafhankelijke huurverhoging zouden hebben gekregen; met een maximum van twee jaar terugwerkende kracht. En tot het niveau van de huurtoeslaggrens als de huurprijs daarboven was gestegen.

De privacy van de huurders zal worden gerespecteerd doordat de huurder geen inkomensgegevens aan de verhuurder hoeft te verstrekken, maar de verhuurders van de belastingdienst te horen krijgen in welke inkomenscategorie hij/zij valt.

Om de laagste inkomensgroep te ontzien zal het budget voor de huurtoeslag worden verhoogd, zoals in het regeerakkoord aangegeven van 2013 tot en met 2017 in een reeks van 45, naar 135, 225, 315 en 420 mln euro.

Voor gehandicapten en chronisch zieken met een nader te bepalen indicatie kan via een hardheidsclausule een uitzondering gemaakt worden voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Kabinet en partijen willen hiermee voorkomen dat er investeringen in aanpassingen van woningen verloren gaan en mantelzorg zou worden ontmoedigd.
Provincie:
Tag(s):