donderdag, 15. augustus 2013 - 14:37 Update: 03-07-2014 0:53

Deel Johan van den Kornputplein Delfzijl parkeerschijfzone

Foto van bord parkeerschijfzone | BON
Foto: Bon
Delfzijl

De gemeente Delfzijl voert vanaf november dit jaar een parkeerschijfzone in op een deel van het Johan van den Kornputplein in Delfzijl. De gemeente wil hiermee langparkeerders weren en ruimte creëren voor bezoekers van het centrum die kort parkeren

Het college van B&W neemt dit besluit na goed overleg met de Handelsvereniging Centrum. De handelsvereniging pleit al langer voor een parkeerschijfzone.

Maximaal twee uur 
Automobilisten kunnen straks maximaal twee uur parkeren met een parkeerschijf in de auto. Het gebruik van een parkeerschijf is verplicht van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Deze venstertijden heeft de gemeente samen met handelsvereniging bepaald. De andere parkeervoorzieningen rondom het centrum van Delfzijl blijven vrij parkeren.

Het parkeerbeleid in en rond het centrum van Delfzijl is op 20 juni 2013 opnieuw in de gemeenteraad behandeld. Diverse fracties gaven aan dat het invoeren van parkeerschijfzone wenselijk is. Het college gaf aan maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer in te willen passen in de uitvoering van het Actieplan Centrum Delfzijl. Het invoeren van een parkeerschijfzone in november past hierin.

Provincie: