maandag, 9. december 2013 - 19:26 Update: 03-07-2014 0:47

Dekker: Meer leerlingen in de klas

Foto van leerling op school | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Foto van leerling op school | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

De gemiddelde basisschoolklas heeft dit schooljaar 23,3 leerlingen. In het voortgezet onderwijs varieert de gemiddelde groepsgrootte van 21 leerlingen (vmbo) tot 27 leerlingen (havo). Dit schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekker informeert de Kamer jaarlijks over de ontwikkeling van de groepsgrootte in het basisonderwijs. Vorig jaar was de gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs 22,8 leerlingen. De afgelopen jaren fluctueerde de gemiddelde groepsgrootte van 24,3 leerlingen in 1994 tot 22,2 leerlingen in 2003.

Dekker: “Scholen krijgen voldoende geld om groepen van acceptabele omvang te kunnen samenstellen en slagen daar over het algemeen ook goed in. Ik realiseer me dat dit soms scherpe budgettaire keuzes vraagt. De komende tijd krijgen scholen wat ruimere financiële armslag. Daarmee komen er meer mogelijkheden om de werkdruk aanvaardbaar te houden en alle leerlingen de aandacht te blijven geven die zij verdienen.”

Provincie: