vrijdag, 1. november 2013 - 21:10 Update: 03-07-2014 0:49

Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt naar 110%

Foto van appeltje voor de dorst pensioen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Rotterdam

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is de afgelopen maand met 3 procentpunt gestegen naar 110%.

‘Deze stijging volgt op de eerdere stijging van 3 procentpunt in september, waardoor de gemiddelde dekkingsgraad op het hoogste punt staat sinds januari 2012.

Met deze dekkingsgraad voldoen pensioenfondsen gemiddeld gezien aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3%’, zo blijkt vrijdag uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Een deel van de stijging van de dekkingsgraad komt doordat voor de waardering van de verplichtingen gebruik wordt gemaakt van de driemaands gemiddelde marktrente. Deze driemaands gemiddelde rente is in oktober gestegen. De actuele marktrente is echter gedaald. 

De gevolgen hiervan werken ook nog in de komende maanden door in de dekkingsgraad. Mocht de marktrente tot eind 2013 stabiel blijven, dan daalt de officiële rekenrente wat leidt tot een afname van de gemiddelde dekkingsgraad met ongeveer 0,6 procentpunt. 

Korten nog niet uitgesloten
De gemiddelde dekkingsgraad bevindt zich boven de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3%. Dit wil echter niet zeggen dat alle pensioenfondsen aan deze minimaal vereiste dekkingsgraad voldoen. Een aantal fondsen heeft nog steeds een te lage dekkingsgraad. 

Voor hen resteren nog twee maanden om de minimaal vereiste dekkingsgraad te bereiken. Mocht deze niet bereikt worden, dan volgen voor deze fondsen mogelijk nieuwe kortingen op de pensioenaanspraken. 

 
Categorie: